Pismo ws. uśredniania

Gdańsk, 11.10.2019 r.

 

Pan Piotr Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
ds. edukacji i usług społecznych

 

W związku z różnymi sposobami stosowania art. 42 ust. 5b ustawy Karta nauczyciela w szkołach, w których nauczyciele w pewnych okresach roku szkolnego (klasy maturalne, praktyki zawodowe) nie realizują obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z ust. 3 w/w art. Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku wnioskuje o ujednolicenie tego sposobu.

Wielu nauczycieli zgłasza brak przejrzystości uśredniania pensum, dotyczących wskazanego obszaru. Wynikają z tego również niejasności dotyczące naliczania godzin ponadwymiarowych. W niektórych szkołach nauczyciele realizują bezpłatne zastępstwa doraźne przez cały rok szkolny. Szczególnie trudne do przyjęcia stały się w tej sytuacji potrącenia za strajk. W ramach jednego organu prowadzącego interpretacja przepisów prawnych nie powinna być różna, zwłaszcza jeśli dotyczy wynagrodzenia.

W nawiązaniu do pisma z dnia16.09.2019 r ( odp. Prezydenta Miasta Gdańska ws. potrąceń za strajk) Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku informuje, że nie wnosi uwag do potrąceń za strajk pracownikom oddelegowanym przez KM do pracy związkowej. Nie chcemy, by nauczyciele oddelegowani byli traktowani inaczej niż inni pracownicy.

 

Z poważaniem
Bożena Brauer
Przewodnicząca KMPOiW
NSZZ "Solidarność"

 

© 2020 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.