Grupa wsparcia dla mobbingowanych Pracowników Oświaty


Grupa wsparcia powstała z potrzeby chwili, z konieczności, ze względu na powtarzające się sytuacje mobbingowe w placówkach oświatowych na terenie Gdańska. Celem działania grupy jest między innymi zapobieganie rodzenia się przemocy psychicznej w miejscu pracy oraz pomoc ludziom już mobbingowanym. Dużo łatwiejszym zadaniem jest zapobiegania mobbingowi niż późniejsza walka z nim.
W siedzibie ,,Solidarności", w każdy piątek, w godzinach 15:00 - 16:00, będzie można porozmawiać, otrzymać informację o procedurach postępowania w przypadku mobbingu,
o jego przyczynach, postępowania w przypadku mobbingu, o jego przyczynach, kolejnych etapach i specyficznych i specyficznych skutkach.
W sytuacjach tego wymagających uzyskać poradę prawną.
Grupę wsparcia tworzą: Anna Woroniecka, Krzysztof Koszlaga, Bożena Mazur i Zofia Terlecka. Konsultantem grupy jest psycholog dr Krystyna Kmiecik-Baran.
Obszary działań grupy to: bezpośrednia pomoc mobbingowanym członkom Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność", działalność uświadamiająca zagrożenia wynikające z rozszerzającego się zjawiska oraz współpraca z organizacjami mającymi w swoim zakresie działania antymobbingowe. Został opracowany druk ułatwiający zgłoszenie podejrzenia o mobbing. W trakcie przygotowań są: ,,Propozycja działań antymobbingowych" możliwych do podjęcia w każdej szkole, placówce, skierowana
do wszystkich pracowników oraz ,,Strategia postępowania w sytuacjach mobbingowych".

Poniżej materiały dotyczące mobbingu:

word  acrobat   acrobat

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.