Ojciec Myśliwiec

Żegnamy wielkiego przyjaciela nauczycielskiej Solidarności

Ojca Ryszarda Myśliwca,

który zakończył swój ziemski żywot w wieku 98 lat.
To On, nie zważając na represje, w latach 1982 do końca 1989 r. wygłaszał wykłady i podtrzymywał na duchu nauczycieli w okresie stanu wojennego, a formację duchową pracowników oświaty kontynuował do ponownej legalizacji NSZZ Solidarność. Tzw. Grupa O. Myśliwca spotykała się w kościele pw. św. Bartłomieja w Gdańsku, wzmocniona duszpasterskim wsparciem nieocenionego Jezuity, rozprowadzała prasę, informowała o internowanych i poszkodowanych przez reżim komunistyczny. Dzięki takim osobom jak O. Ryszard Myśliwiec przetrwał NSZZ Solidarność w duszach i umysłach Polaków, co mobilizowało działaczy do podejmowania różnorodnych akcji w  związkowych strukturach podziemnych.

Kontakt O. Ryszarda Myśliwca z naszą Komisją Międzyzakładową trwał niemalże do końca Jego dni, chociażby poprzez składanie  osobistych świątecznych życzeń dla naszej społeczności.

Z okazji 25-lecia NSZZ Solidarność w 2005 roku Kapłan został odznaczony złotą Odznaką Sekcji Krajowej Pracowników Oświaty i Wychowania, którą przyjął niezwykle wzruszony i jak zawsze skromny.

Nasza delegacja odwiedziła Ojca Ryszarda w domu zakonnym jezuitów w Jastrzębiej Górze w roku 2014, co sprawiło Mu wyraźną radość. Ale i to spotkanie miało wymiar ewangelizacyjny, duszpasterski, bo ten niezwykły kapłan żył Jezusem i pragnął Go nieść wszystkim ludziom.

Odszedł od nas niezapomniany duszpasterz, który kochał i cenił nauczycieli, zawsze sercem i duchem był przy nas.

Cześć Jego pamięci!

Członkowie Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku z przewodniczącą Bożeną Brauer.

 

*Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 11 października w Jastrzębiej Górze.
Z Gdańska weźmie udział delegacja członków naszej organizacji związkowej z pocztem sztandarowym.

Ewa Kuczyńska

„Można odejść na zawsze
By stale być blisko”
Ks. Jan Twardowski

 

nekrolog

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki  

Ewy Kuczyńskiej,

od 1995 r. członkini NSZZ „Solidarność”, od 2006 r. przewodniczącej największego w Gdańsku  Koła w Szkole Podstawowej nr 81
oraz  członkini Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, w latach 2008-2018 członkini Prezydium KM,członkini Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty                                   i Wychowania w latach 2014-2018
 odznaczonej Złotą Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

Droga Ewo, wnosiłaś  do naszego środowiska bardzo wiele dobra, pozytywnych działań, wiele optymizmu  i uśmiechu. Z wielką empatią i zaangażowaniem pomagałaś wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali. Nigdy nie przeszłaś obojętnie wobec
nieszczęścia drugiego człowieka.

Dziękujemy również za wspólnie podejmowane działania na rzecz gdańskiej oświaty.
Dziękujemy za chwile, które dane nam było razem przeżyć, za Twoją obecność wśród nas.

Pozostaniesz w naszej pamięci i modlitwie.
Odpoczywaj w pokoju.

Rodzinie, którą cierpieniem napełniło Twoje  odejście składamy
 wyrazy najszczerszego współczucia, wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach.

Koleżanki i Koledzy, członkowie Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty
 i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku.

EwaK

Pogrzeb odbędzie sie w sobotę 2 października o godz. 12.30 na cmentarzu Srebrzysko.
Msza święta o godz. 10.30 w Kościele pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku-Osowej, ul. Pegaza 15

 

Kondolencje Z.Dukiewicz

W krainie życia ujrzę dobroć Boga.
                                    Psalm 27

 

nekrolog

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Zygfryda Dukiewicza,


naszego wieloletniego członka, przewodniczącego koła w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
członka Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku w latach 90 tych,
człowieka prawego i sprawiedliwego, życzliwego ludziom, oddanego gdańskiej oświacie.

Niech spoczywa w pokoju.

Pogrążonej w żałobie Żonie i rodzinie przekazujemy wyrazy współczucia i zapewnienie o naszej pamięci i modlitwie.

Członkowie oświatowej Solidarności w Gdańsku.

 

 

Wpomnienie o Stanisławie Dominiak

W krainie życia ujrzę dobroć Boga.
                                          Psalm 27

 

p Stasia  nekrolog

 

Pani Stanisława Dominiak
 
zakończyła ziemski etap swego życia otoczona miłością i modlitwą najbliższych oraz znajomych. Wszyscy, którzy Ją znali, podziwiali skromność, chęć niesienia pomocy innym, cierpliwość w znoszeniu niedomagań podeszłego wieku. Całe życie poświęciła drugiemu człowiekowi- rodzinie, uczniom, członkom NSZZ Solidarność. Prawie do końca uczestniczyła w zebraniach Koła Emerytów, skrupulatnie przez wiele lat prowadziła rejestr składek członkowskich koła. Dopóki zdrowie pozwalało, brała udział w uroczystościach rocznicowych i spotkaniach świątecznych.
Pogodna, uśmiechnięta, życzliwa, mądra- taką Ją zapamiętamy.

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia, a słowa pocieszenia łączymy z naszą modlitwą za duszę Zmarłej.

Kochana Pani Stasiu, spoczywaj w pokoju!

 

Członkowie NSZZ Solidarność z Gdańska.

 

 

Ewa Reszczyńska

        

                     W krainie życia ujrzę dobroć Boga
                                                        Psalm 27

Ewa nekrolog

 

Z ogromnym zaskoczeniem, niedowierzaniem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszej Koleżanki  dr Ewy Reszczyńskiej,

od 2001 r. członkini NSZZ Solidarność, od 2010 r. przewodniczącej koła w Conradinum
oraz  członkini Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, odznaczonej
Srebrną Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

Wnosiłaś, Ewo, do naszej społeczności światło uśmiechu i dobro działań
na rzecz drugiego człowieka.
W pięknych słowach swoich wierszy ujmowałaś istotę ludzkiej egzystencji,
która ciągle poszukuje sensu życia. Ty już go odnalazłaś,
choć bardzo przedwcześnie, patrząc  z ziemskiej perspektywy.
Pozostaniesz w naszej pamięci i modlitwie.

Bliskim, których cierpieniem napełniło Twoje nagłe odejście, pragniemy przekazać wyrazy współczucia
i pocieszenia w przeświadczeniu, że życie ludzkie nie kończy się,
lecz jest kontynuowane przed obliczem Stwórcy.

Koleżanki i Koledzy, członkowie NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku.

 

 

Mec. Bogumił Soczyński

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą
(Mt 5,8)

roza

 

Wielkim bólem i poczuciem straty napełniła nas wiadomość o śmierci

Mecenasa Bogumiła Soczyńskiego,

który był z nami niemal od początku powstania Solidarności Oświatowej.
Niezwykle zaangażowany w obronę praw pracowniczych i związkowych, niedościgły wzór prawniczego rzemiosła, wnikliwy analityk prawa oświatowego, reprezentował najwyższy poziom profesjonalizmu. Niezwykle pracowity do końca swoich dni, z poświęceniem służył ludziom oświaty.

Panie Mecenasie, nikt nie jest w stanie Pana zastąpić, a strata, jaką ponieśliśmy, jest ogromna.
Wierzymy, że dobro, które Pan wyświadczył niezliczonej rzeszy nauczycieli i pracowników oświaty
pozostanie w ich pamięci, a my zapewniamy o naszej nieustannej wdzięczności
i modlitwie
w Pana intencji.

Rodzinie składamy wyrazy najszczerszego współczucia, wsparcia
i otuchy w tych trudnych chwilach.

 

Bożena Brauer wraz z członkami
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku

 

 


D. Nowakowska

DNowakowska nekrolog

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśny wiadomość o śmierci Danuty Nowakowskiej.

Nekrolog - Stefan Kubowicz

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”
II List do Tymoteusza

 

rozaWielkim smutkiem napełniła nas wiadomość o śmierci
 
Stefana Kubowicza

Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w latach 1992 – 2010,
człowieka szlachetnego, prawego, żyjącego zgodnie z wyznawanymi wartościami,
wiernego ideałom „Solidarności”.
Swoje powołanie nauczycielskie i działalność związkową traktował niezwykle poważnie,
zachowując przy tym serdeczne podejście do ludzi.
Będzie nam Go bardzo brakowało.

Koleżanki i Koledzy z Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Kondolencje Halina Ręczmin

Dobroć i łaska niech idą za mną
przez wszystkie dni mego życia,
abym zamieszkał w domu Pana po najdłuższe czasy.
                               Psalm 23

 roza

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej wieloletniej członkini,

Halinki Ręczmin,

                          do końca aktywnie działającej w Zarządzie Koła Emerytów, zawsze uśmiechniętej i gotowej nieść pomoc osobom samotnym  i potrzebującym wsparcia. W ramach grupy Opiekunek, odwiedzała w domach   podopieczne, dając im swój czas, radość spotkania, a czasami nawet ratując w ciężkim położeniu czy chorobie.
Zapamiętamy Halinkę jako osobę bardzo pogodną, wrażliwą i szlachetną. Będzie nam bardzo Jej brakować.
 Najbliższej rodzinie przekazujemy szczere wyrazy współczucia i żalu z powodu tak wielkiej straty. Niech  świadomość, że  Wasza Mama, Babcia, Krewna stanęła przed Panem z naręczem dobrych uczynków, przyniesie ulgę w cierpieniu.

 

Koleżanki i Koledzy, Znajomi
                              z Koła Emerytów i z Komisji Międzyzakładowej Pracowników                                  
Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku

Wspomnienie o ks. Stanisławie Bogdanowiczu

Ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz, przez wiele lat był duszpasterzem nauczycieli Diecezji Gdańskiej.
Pierwsze spotkania zaczęły się w 1978 r. Spotkania odbywały się regularnie co miesiąc. Zapraszano na nie prelegentów z różnych dziedzin.

kondolencje S.Bogdanowicz

SBogdanowicz

kondolencje

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.