Odpowiedź Kuratorium Oświaty na wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej nieważność

Odpowiedź Kuratorium Oświaty na wniosek Komisji Międzyzakładowej o wydanie decyzji stwierdzającej nieważność z dnia 12.08.2020 r.

do pobrania

acrobat

Wniosek KM o wydanie decyzji stwierdzającej nieważność

Gdańsk, 12.08.2020 r.

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24

 

 WNIOSEK

o wydanie decyzji stwierdzającej nieważności w przedmiocie przekazania od 1 września 2020 r. spółce z o.o. Pozytywne Inicjatywy-Edukacja przez Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego
w Gdańsku nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem szkoły przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku z przeznaczeniem na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

Działając w interesie publicznym Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku wnosi na podstawie art. 108 § 1, 221 § 1 oraz art. 158 § 1 w związku z art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j. 
z dnia 2020.05.22) o:

Pismo WRs z dn. 8.06.2020

Odpowiedź Wydziału Rozwoju Społecznego na zapytanie członka Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska Piotra Gierszewskiego.

do pobrania acrobat

 

 

Postanowienie Kuratora ws szkoły w Gdańsku - Kokoszkach

Postanowienie Kuratora ws szkoły w Gdańsku - Kokoszkach

do pobrania acrobat

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

do pobrania acrobat

Wyrok NSA w Warszawie

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

do pobrania

Korespondencja z władzami miasta w sprawie szkoły w Kokoszkach

W związku z odpowiedzią na nasze wezwanie Pana Prezydenta Miasta Gdańska o przejęcie do prowadzenia szkoły w Gdańsku Kokoszkach, w której czytamy: "... z uwagi na niewskazanie podstawy prawnej żądania zawartego w Państwa pismie z dnia 26 lutego 2016 r., prosimy o wskazanie charakteru prawnego przedmiotowego pisma celem dalszego jego procedowania we właściwym trybie." załączamy pismo, które skierowaliśmy do Prezydenta Pawła Adamowicza.

Wyrok Sądu ws. szkoły: Gdańsk-Kokoszki

Komunikat

- Wyrok Sądu ws. szkoły: Gdańsk-Kokoszki

W dniu 21 października 2015 r. na posiedzeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws . szkoły w Gdańsku- Kokoszkach Sąd wydał wyrok mówiący, że szkoła została powołana z naruszeniem prawa.

© 2021 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.