Koło emerytów

Wysokość składek od kwietnia 2023 r.

Uchwała nr 7
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
z dnia 25 marca 2023 r.
ws. składek członkowskich

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, na podstawie§ 1ust. 1 pkt 3uchwały nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku,  ustala od 1 kwietnia 2023 r. wysokość składki członkowskiej:
1. dla osób przebywających na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych, dla bezrobotnych i osób przebywających na urlopach bezpłatnych, w tym wychowawczych – 1 zł miesięcznie.
2. dla  emerytów i rencistów w następującej wysokości:

Wysokość netto emerytury/renty Miesięczna składka na rzecz KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

do 1500 zł                      

2 zł

1501 – 2000 zł

4 zł

2001 – 2500 zł

6 zł

2501 – 3000 zł

8 zł

3001 – 3500 zł

10 zł

3501 – 4000 zł

12 zł

4001 – 4500 zł

14 zł

4501 – 5000 zł

16 zł

powyżej 5000 zł

20 zł

Piotr Gierszewski
Przewodniczący
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów

Image

Komisja Międzyzakładowa
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

ADRES

80-886 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 3/7

tel. (58) 308 47 25,
fax (58) 308 47 26

BIURO CZYNNE

w godz. 1000 - 1600
czwartek w godz. 1000 - 1700
piątek w godz. 800 - 1400

Biuro mieści sie w DOMU PRASY -
wejście obok apteki Gemini,
IV piętro, winda dojeżdża tylko do III

INFORMACJE

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.