Komunikaty

Komunikat z rozmów ws. regulacji płac pracowników administracji i obsługi w dniu 16 grudnia 2019 r.

Na wniosek NSZZ „Solidarność” i ZNP, 16 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta odbyły się rozmowy w sprawie regulacji płac pracowników administracji i obsługi. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli związków zawodowych wzięli udział: Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych, Teresa Blacharska – Skarbnik, Emilia Kosińska – Wiceskarbnik i Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora WRS ds. edukacji.
W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2020 r. płacy minimalnej (2600 zł) oraz niewliczania dodatku za wysługę do płacy minimalnej (zrealizowany postulat naszego Związku) istnieje konieczność podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownikom, głównie obsługi, na 55,9% stanowiskach (38. spośród 68.).

Od stycznia 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze pracowników administracji i obsługi będzie wynosić co najmniej 2167 zł. Do tej kwoty należy dodać premię w wysokości 20% i dodatek za wysługę lat.
Pracownicy, których do 31 grudnia 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 1800 zł, otrzymają 367 zł + 73,40 zł (premia) + do 73,40 zł (wysługa) = do 513,80 zł podwyżki. Podwyżki otrzymają również Ci pracownicy, których wynagrodzenie zasadnicze do tej pory wynosiło poniżej 2160 zł (w odpowiednio mniejszej wysokości).
Aby zrealizować to ustawowe zobowiązanie Miasto musi przeznaczyć kwotę 12, 5 mln zł (tylko na ten cel).
Aby nie doprowadzić do całkowitego spłaszczenia wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w oświacie zaproponowaliśmy zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 367 zł na pozostałych stanowiskach. W odpowiedzi na nasz postulat Skarbnik zaproponowała zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych, najprawdopodobniej od kwietnia 2020 r., na stanowiskach, które nie zostały objęte regulacją statystycznie o 245 zł na etat, co ma skutkować kwotą 8 mln zł. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w nowym roku.
Wszystkie kwoty są kwotami brutto.

Anna Kocik
Bożena Brauer

Image

Komisja Międzyzakładowa
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

ADRES

80-886 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 3/7

tel. (58) 308 47 25,
fax (58) 308 47 26

BIURO CZYNNE

w godz. 1000 - 1600
czwartek w godz. 1000 - 1700
piątek w godz. 800 - 1400

Biuro mieści sie w DOMU PRASY -
wejście obok apteki Gemini,
IV piętro, winda dojeżdża tylko do III

INFORMACJE

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.