Stanowiska i pisma

Apel do MEiN ws. dofinansowania nauczycieli przedszkoli

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w sprawie rządowego wsparcia nauczycieli, jednorazowego dofinansowania w wysokości 500 zł zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku apeluje o objęcie dofinansowaniem wszystkich nauczycieli, również zatrudnionych w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych formach wychowania przedszkolnego.

Zwracamy uwagę, że nauczyciele ci także wykorzystują prywatny sprzęt komputerowy o którym mowa jest w rozporządzeniu do organizacji, przygotowania i prowadzenia zajęć dla dzieci, kontaktów z rodzicami, dokształcania się, tworzenia dokumentacji szkolnej i przedszkolnej. Nauczyciele tzw. „zerówek”, pracujący w szkołach i przedszkolach realizują podstawę programową, najczęściej są zobligowani do utworzenia kanałów łączności medialnej z dziećmi, organizują zdalne spotkania z rodzicami w godzinach popołudniowych, biorą udział w zdalnych radach pedagogicznych i szkoleniach. W przypadku objęcia kwarantanną oddziału przedszkolnego, podobnie jak nauczyciele klas I – VIII szkół podstawowych, realizują zajęcia w trybie niestacjonarnym, z wykorzystaniem technik na odległość. W zespołach szkolno-przedszkolnych i w szkołach z oddziałami przedszkolnymi nauczyciele oddziałów przedszkolnych uczestniczą w kształceniu na odległość w klasach I – VIII szkoły podstawowej, realizując godziny zastępstw doraźnych.

Sprzeciwiamy się dzieleniu środowiska nauczycielskiego i pozbawieniu możliwości dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego tych nauczycieli, którzy wykonują swoją pracę na terenie placówek, a co za tym idzie, są bardziej narażeni na COVID-19.

Bożena Brauer
(przewodnicząca KMPOiW NSZZ "Solidarność" w Gdańsku)                                                                                              

Gdańsk, 18.11.2020 r.

Image

Komisja Międzyzakładowa
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

ADRES

80-886 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 3/7

tel. (58) 308 47 25,
fax (58) 308 47 26

BIURO CZYNNE

w godz. 1000 - 1600
czwartek w godz. 1000 - 1700
piątek w godz. 800 - 1400

Biuro mieści sie w DOMU PRASY -
wejście obok apteki Gemini,
IV piętro, winda dojeżdża tylko do III

INFORMACJE

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.