Stanowiska i pisma

Opinia ws. projektu uchwały ws GCUW - II

Gdańsk, 13.01.2021 r.

 

Pani Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, na podstawie art.19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U z 2019 r. poz. 263 t.j.) negatywnie opiniuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu.

Uzasadnienie

KMPOiW NSZZ „Solidarność” podtrzymuje swoją negatywną opinię na temat centralizacji usług finansowo-księgowych oraz kadrowych dla jednostek oświatowych w Gdańsku. Dla pracowników szkół i placówek oświatowych nie przynosi ona pozytywnych rezultatów.
Nie posiadamy też informacji o ewentualnych korzyściach finansowych dla Miasta Gdańska, wynikających z przeprowadzonej już centralizacji.

Podtrzymujemy argumenty wyrażone w opinii z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zdecydowanie negatywnie oceniamy zamiar powierzenia jednemu pracownikowi działu kadr
w GCUW obsługi ok. 250 pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska. Często obsługa ta będzie obejmowała kilka szkół/ placówek oświatowych. Będzie wiązało się to również z obecnością w tych placówkach, zachowaniem w nich miejsca pracy dla tych osób. Niestety nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla tych pracowników
ze względu na zwiększenie zadań.

Nadal podtrzymujemy stanowisko, by to dyrektorzy decydowali o przekazaniu usług kadrowych do GCUW. Szczególnie dotyczy to dużych placówek, w tym szczególnie zespołów szkół.

Pozytywnie oceniamy prowadzone przez GCUW konsultacje zarówno ze związkami zawodowymi, jak i z dyrektorami oraz zainteresowanymi pracownikami, o czym pisaliśmy
w opinii z 2 grudnia 2020 r.

Z poważaniem
Bożena Brauer

Image

Komisja Międzyzakładowa
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

ADRES

80-886 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 3/7

tel. (58) 308 47 25,
fax (58) 308 47 26

BIURO CZYNNE

w godz. 1000 - 1600
czwartek w godz. 1000 - 1700
piątek w godz. 800 - 1400

Biuro mieści sie w DOMU PRASY -
wejście obok apteki Gemini,
IV piętro, winda dojeżdża tylko do III

INFORMACJE

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.