Stanowiska i pisma

Sprzeciw wobec opóźnień w wypłacie wynagrodzeń

Gdańsk, 9. 07. 2018 r.

 

 Pan Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska

 

 Temat: Sprzeciw wobec opóźnień w wypłacie wynagrodzeń

  Szanowny Panie Prezydencie !

 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku wyraża swój sprzeciw wobec sytuacji, gdy po raz trzeci w roku szkolnym 2017/18 dochodzi do opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i placówek edukacyjnych w Gdańsku.

Stanowisko w sprawie pomocy logopedycznej w szkołach i przenoszenia nauczycieli świetlicy do oddziałów zerówkowych.

Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku stanowczo sprzeciwia się ograniczeniu zatrudnienia nauczycieli logopedów w szkołach podstawowych. Zmiana w wytycznych do organizacji nowego roku szkolnego spowoduje ograniczenie terapii logopedycznej przy stale rosnących potrzebach w tym zakresie. W wielu szkołach zamiast etatu logopedy będzie zaledwie 1/2 a czasami 1/4 etatu, co spowoduje, że znacznie mniej uczniów taką pomocą będzie objętych. Jakość tej pomocy ulegnie również pogorszeniu, gdyż mniej czasu logopeda będzie mógł poświęcić poszczególnym uczniom.

Stanowiska MZD z dnia 17.03.2018

Stanowisko nr 1/18 ws. nauczycieli bibliotekarzy

Stanowisko nr 2/18 ws. sytuacji w oświacie w związku z brakiem realnych podwyżek płac i niekorzystnymi zmianami w Karcie Nauczyciela

Stanowisko nr 3/18 ws. podwyżek dla wychowawców samorządowych

Stanowisko nr 4/18 ws. zatrudnienia woźnych oddziałowych

Stanowisko nr 5/18 ws. polityki edukacyjnej Miasta Gdańska

Stanowisko nr 6/18 ws. nadgodzin dla pracowników obsługi

Apel nr 1/18 ws. funkcjonowania GCUW

Apel nr 2/18 ws. zwiekszenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli

Wszystkie stanowiska i apele do pobrania acrobat

Stanowisko w związku z wydarzeniami z udziałem gimnazjalistów w Gdańsku

W związku z wydarzeniami związanymi z pobiciem gimnazjalistki w Gdańsku Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża sprzeciw wobec nagonki medialnej na szkoły, z których pochodzą uczniowie uczestniczący w zajściu w dniu 11 maja 2017 roku.

Zwracamy uwagę, że problem agresywnych zachowań wśród młodych ludzi jest poważny i znany polskim szkołom. Stąd podejmują one różne działania, przygotowują procedury, programy profilaktyczno - wychowawcze, by zapobiegać takim sytuacjom.

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych

                                                                                                Dyrektorzy szkół, przedszkoli,
                                                                                                placówek oświatowych w Gdańsku


Szanowni Państwo!

Realizując zapis art. 110 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. informujemy, że jednostką reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego jest Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w imieniu której działa Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W oparciu o §8 ust.3b  Regulaminu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, Komisja Międzyzakładowa informuje, że opiniowanie arkuszy organizacyjnych wraz z aneksami należy do kompetencji Koła NSZZ „Solidarność”.

Image

Komisja Międzyzakładowa
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

ADRES

80-886 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 3/7

tel. (58) 308 47 25,
fax (58) 308 47 26

BIURO CZYNNE

w godz. 1000 - 1600
czwartek w godz. 1000 - 1700
piątek w godz. 800 - 1400

Biuro mieści sie w DOMU PRASY -
wejście obok apteki Gemini,
IV piętro, winda dojeżdża tylko do III

INFORMACJE

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.