Uchwała nr 8/23

Uchwała nr 8
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
z dnia 25 marca 2023r.
ws. Regulaminu MOZ  Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Uchwała nr 7/23

Uchwała nr 7
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
z dnia 25 marca 2023 r.
ws. składek członkowskich

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, na podstawie§ 1ust. 1 pkt 3uchwały nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku,  ustala od 1 kwietnia 2023 r. wysokość składki członkowskiej:
1. dla osób przebywających na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych, dla bezrobotnych i osób przebywających na urlopach bezpłatnych, w tym wychowawczych – 1 zł miesięcznie.
2. dla  emerytów i rencistów w następującej wysokości:

Apele i stanowiska Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z dnia 25.03.2023 r.

 

Apele i stanowiska Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z dnia 25.03.2023 r. do pobrania w PDF

acrobat

Uchwała 12 KM/18-23/19

W dniu 26 kwietnia 2019 r.  Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania podjęła uchwałę o zawieszeniu strajku.

 

Uchwała

30 stycznia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Międzyzakładowej, której członkowie, po burzliwej dyskusji, podjęli uchwałę o   wystąpieniu do pracodawców z żądaniami poprawy warunków pracy i płacy. Jest to początek procedury wejścia w spór zbiorowy, zgodnie z ustawą z 23 maja 1991 r o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

uchwaa 1.19

Image

Komisja Międzyzakładowa
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

ADRES

80-886 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 3/7

tel. (58) 308 47 25,
fax (58) 308 47 26

BIURO CZYNNE

w godz. 1000 - 1600
czwartek w godz. 1000 - 1700
piątek w godz. 800 - 1400

Biuro mieści sie w DOMU PRASY -
wejście obok apteki Gemini,
IV piętro, winda dojeżdża tylko do III

INFORMACJE

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.