Aktualności

Zmiana organizacji pracy biura

 

W okresie wakacyjnym
od 24 czerwca do 30 sierpnia br.
biuro będzie czynne 
w godz. 10.00 - 13.00

Od 12 do 16.08 - NIECZYNNE

W sprawie konsultacji prawnika prosimy o kontakt telefoniczny. 

 

Przegląd oświatowy czerwiec 2024

W czerwcowym E- przeglądzie oświatowym informacje  o:

    - Europejskim Obszarze Edukacyjnym - zagrożeniach z niego wynikających,
    - spotkaniu W MEN zespołu ds. pragmatyki zawodowej,
    - ustawie o ochronie sygnalistów,
    - tematach zgłoszonych podczas rozmów grupy roboczej ds. wynagrodzeń nauczycieli w MEN, 
    - problemach szkolnictw branżowego.

Pobierz w PDF

Praca nauczyciela w czasie urlopu wypoczynkowego

 

Stosownie do art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.
         
Nauczyciel ten może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:
         
        1) przeprowadzania egzaminów;
         
        2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
         
        3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.
         
        Czynności te nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.
         
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że czynności te mają charakter wyczerpujący i nie mogą rozciągać się na inne okoliczności, aniżeli wskazane w tym przepisie (np. wycieczki szkolne, szkolenia).
         
W tym miejscu należy podkreślić, że za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu (art. 67 ust. 1 KN).
         
W podstawie wynagrodzenia urlopowego nauczyciela należy uwzględnić składniki wynagrodzenia, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego z urlop wypoczynkowy nauczycieli:
         
        a) otrzymywane w stałej wysokości (np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny) - w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.
         
        b) otrzymywane w wartościach średnich (m.in. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw) – z okresu miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc urlopu wypoczynkowego.
         
Ponadto zgodnie z przepisami cytowanego rozporządzenia, w podstawie wynagrodzenia urlopowego w wartościach średnich przyjmuje się również: dodatek funkcyjny pobierany przez pewien okres roku szkolnego, dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w święto, w porze nocnej i dzień wolny od pracy.
         
     
        Tomasz Gryczan
        radca prawny

 

Stanowisko i komunikat KSOIW ws. ulropu zdrowotnego, świadczenia kompensacyjnego i wczesniejszych emerytur

W związku z planowanym na dzień 4 lipca posiedzeniem Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli działającym przy MEN - grupa robocza ds. emerytur nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” przyjęło stanowisko, które przedstawi MEN i partnerom społecznym, gdzie zawarte są najważniejsze postulaty, uwagi i propozycje dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

Stanowisko do pobrania  

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania w dniu 4 lipca 2024r. przedstawicieli związków zawodowych, samorządu terytorialnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej; w związku z pracami zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli działającym przy MEN (grupa robocza ds. emerytur i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego).

Komunikat do pobrania

Stanowisko Prezydium KSOiW z dn. 25.06.24 ws. wynagradzania nauczycieli

Image

Komisja Międzyzakładowa
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

ADRES

80-886 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 3/7

tel. (58) 308 47 25,
fax (58) 308 47 26

BIURO CZYNNE

w godz. 1000 - 1600
czwartek w godz. 1000 - 1700
piątek w godz. 800 - 1400

Biuro mieści sie w DOMU PRASY -
wejście obok apteki Gemini,
IV piętro, winda dojeżdża tylko do III

INFORMACJE

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.